Bahasa bukan penentu kejayaan

Bahasa bukan penentu kejayaan

Oleh Nazmi Yaakub

Pemahaman makna, konsep dan falsafah di sebalik Sains dan Matematik lebih penting

KEPENTINGAN memahami makna, konsep dan falsafah Sains serta Matematik, perlu dititikberatkan terlebih dulu sebelum proses pengajaran dan pembelajaran kedua-dua mata pelajaran terbabit beroleh kejayaan ditekankan pada Syarahan Memartabatkan Sains dan Matematik Melalui Acuan Bahasa.

Syarahan anjuran Fakulti Sains dan Teknologi (FST), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu turut mengingatkan pendidik dan pengajar kedua-dua subjek berkenaan agar berusaha memahami konsep, prinsip dan falsafahnya serta hubungannya dengan bahasa sebagai pengantara sebelum mengajar Pengarah Institut Islam Hadhari UKM, Prof Datuk Dr Mohd Yusof Othman, berkata sains ialah bidang yang memerlukan kebolehan untuk menganalisis fenomena alam tanpa mengira bahasa apa pun yang digunakan, tetapi kebolehan berkenaan akan menjadi lebih mudah sekiranya menggunakan bahasa ibunda. “Apa yang kita mahu pelajar memahami fenomena alam dan bukan bahasa Inggerisnya sehingga menumpulkan kefahaman mereka.

Sains tidak memerlukan bahasa Inggeris semata-mata, sebaliknya bahasa yang membolehkan manusia memahami tabii alam,” katanya pada syarahan terbabit di Bangi, baru-baru ini. Khalayak diberitahu tokoh sains dan matematik tempatan, Dr Shaharir Mohamad Zain menakrifkan sains sebagai analisis fenomena alam atau tabii bersistem, mantik dan objektif dengan kaedah khusus yang diperantikan untuk mewujudkan penumpukan pengetahuan yang boleh dipercayai. Prof Mohd Yusof mengingatkan bahasa anak kecil tidak akan sama dengan yang difahami orang dewasa sehingga guru perlu bijak untuk memilih pendekatan dan frasa yang mampu difahami kanak-kanak mengikut kesesuaian umur kumpulan sasaran. “Kanak-kanak berusia enam tahun sudah tentu sukar memahami konsep angin sebagai jana kuasa, tetapi sekiranya kita memberikannya permainan baling-baling sebagai perbandingan, sudah pasti apa yang ingin disampaikan akan lebih mudah difahami,” katanya.

Beliau melahirkan kebimbangan sekiranya konsep dan falsafah sains itu gagal difahami pendidik kerana kekangan bahasa, sehingga menjejaskan proses pendidikan sains yang bermatlamat menjana pembangunan dan tamadun negara, tidak berjaya dicapai. “Sains apa yang hendak diajar sekiranya pendidik dan pelajar sama-sama tidak memahaminya. Sains pula tidak boleh diajar secara menghafaz kerana menuntut kita memahaminya.

Ketiadaan istilah dalam bahasa Melayu bukan isu kerana kita boleh meminjam daripada bahasa Inggeris, sama seperti mereka mengambil istilah dalam bahasa Arab iaitu alkohol,” katanya. Prof Mohd Yusof turut menolak alasan sesetengah pihak yang menganggap kekurangan bahan bacaan sains dalam bahasa Melayu menjadi halangan kepada usaha mengajar dalam bahasa itu kerana baginya usaha penterjemahan sewajarnya digandakan kerana ia dapat meningkatkan ilmu seperti yang dilakukan ulama silam. “Sekiranya kita tidak melakukan usaha penterjemahan, kita sebenarnya meranapkan ilmu. Ini kerana penterjemahan menjadi salah satu sumber untuk memperoleh ilmu. Kita sewajarnya menggalakkan universiti terbabit sama dalam menterjemahkan buku sains,” katanya. Beliau mengambil contoh tamadun Barat moden yang menterjemah buku dalam bahasa Arab dengan banyak dan tidak pula menggunakan alasan kekurangan bahan bacaan dalam bahasa ibunda mereka untuk menukar pengajaran sains dan matematik ke dalam bahasa Arab.

http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Thursday/Sastera/20090219083628/Article/

Apakah pendapat anda tentang PPSMI?

Saya sangat teruja bila isu ini dibangkitkan semula di dalam media massa sejak kebelakangan ini. Dalam berita di TV kebanyakannya adalah bersetuju dengan PPSMI. Radio IKIM.FM lebih berani dengan mengemukan pendapat orangramai yang rata-rata tidak bersetuju dengan PPSMI dan pembelajaran sains dan matematik hendaklah di dalam bahasa ibunda masing-masing.

 Pernahkah anda melihat tesis PhD di dalam bidang kejuruteraan yang di tulis oleh sarjana-sarjana Doktor Falsafah di dalam bahasa Melayu? Sekiranya tidak pernah anda boleh melihatnya di Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM atau di Perpustakaan Kejuruteraan, Fakulti Kejuruteraan UKM.

Salah seorang pemanggil radio IKIM.FM pagi tadi menyuarakan pendapatnya tentang PPSMI iaitu tidak bersetuju dengan pelaksanaan PPSMI di dalam sistem pendidikan negara kita dengan mengatakan bahawa terdapat perbezaan di antara penguasaan ilmu dan penguasaan bahasa. Ilmu contohnya ilmu sains dan matematik boleh diperolehi oleh seseorang itu melalui bahasa yang disampaikan di dalam bahasa ibunda mereka contohnya bahasa Melayu, Mandarin, Tamil, Arab, Indonesia, Perancis dan sebagainya. Seseorang itu perlu memahami konsep dan prinsipal yang terdapat di dalam ilmu tersebut. Dari segi penguasaan bahasa pula ianya boleh dipelajari contohnya bahasa Inggeris untuk meningkatkan tahap komunikasi pelajar-pelajar tersebut. Bagi menguasai bahasa Inggeris masa pembelajaran hendaklah ditambah dan kursus yang intensif perlu dilaksanakan.

Mari kita lihat negara Perancis, di Perancis, bahasa utama yang digunakan di dalam sistem pembelajaran mereka adalah bahasa Perancis dan bahasa Inggeris adalah bahasa kedua. Semasa saya di Paris empat tahun lepas, saya mendapati di merata-rata tempat bahasa Perancis digunakan dan di tempat-tempat awam mereka berkomunikasi dengan bahasa Perancis. Dari sekolah tadika hinggalah ke peringkat PhD bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Perancis. Begitu juga di alam pekerjaan bahasa Perancis digunakan sebagai bahasa utama mereka. Perancis menjadi sebuah negara maju dengan menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri. Contoh lain yang saya boleh utarakan di sini ialah negara Jepun, Jerman dan juga negara membangun seperti Indonesia.

Persoalannya di sini juga melibatkan isu memartabatkan bahasa Melayu di mana orang-orang Melayu yang akan mempertahankan bahasa Melayu. Janganlah kita mengharapkan bangsa lain yang akan memperjuangkan bahasa Melayu ini. Jangan anda harap. Jangan sekali-kali jangan.